Strona LSO
Dąbrowa Tarnowska

Odtwórz wideo

Ksiądz Opiekun

Ks. Marek - odpowiedzialny za lektorów Ks. Michał - odpowiedzialny za ministrantów

Zasady LSO

Zasady życia

Punktacja

Zasady przydzielania punktów

Przymus czy obwiązek?

Każdy Ministrant i Lektor ma przynjamniej jedno obowiązkowe służenie w ciągu tygodnia

Uczy to punktualności i obowiązkowości

Przykazanie czy Miłość?

W niedzielę wybieramy jedną msze świętą, na której uczestnicząc aktywnie tworzymy piękno liturgii

Zbliża do Boga